Lấy mẫu nước C2 trên cả nước để kiểm nghiệm

Trước khi C2 kết quả xét nghiệm nước giải khát, nước uống tăng lực Red Dragon không đồng nhất, ngày 16/5 Bộ Y tế đã yêu cầu các mẫu của các sản phẩm này trên toàn quốc để kiểm tra.
C2 các nhà sản xuất trong nước: Kết quả thử nghiệm dẫn không đồng nhất
Theo đó, việc lấy mẫu ở miền Bắc sẽ giao Cục An toàn Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng; Khu vực miền Trung của Viện Pasteur Nha Trang phụ trách; Viện Miền Nam Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh lấy mẫu. Trong quá trình lấy mẫu và thử nghiệm, nếu phát hiện bất kỳ vấn đề bất thường liên quan đến các sản phẩm, Bộ Y tế sẽ ngay lập tức xử lý theo quy định.

diet hell

Gần đây, an toàn thực phẩm Chi nhánh Hà Nội cũng đã lấy mẫu nước C2 5 và 5 mẫu nước để kiểm tra Red Dragon, kết quả cho thấy hàm lượng chì trong giới hạn quy định.

Xã hội trước đây xuất hiện chứng nhận kiểm tra nước C2, Red Dragon, ô nhiễm chì vượt quá một mức nhất định. Theo ông Nguyễn Thiên Hương, người đứng đầu của công ty truyền thông URC Việt Nam (nhà sản xuất nước giải khát C2 và nước uống tăng lực Red Dragon) đã có sự khác biệt trong kết quả kiểm tra từ nhiều đơn vị kiểm nghiệm khác nhau.

Cụ thể, bắt đầu vào tháng Giêng, và mẫu C2 năng lượng trà xanh uống Red Dragon gửi đến Viện Kiểm nghiệm vệ sinh thực phẩm Quốc An toàn (NICF) có thể phát hiện các mẫu đã được gửi tới lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn và Đo lường 3 của Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và kiểm soát chất lượng không được phát hiện. URC tích cực gửi mẫu tham khảo và các vật liệu (lấy lô và lô cùng khác nhau với các mẫu thử nghiệm NICF chứa chì) đến trung tâm kiểm soát chất lượng hơn biện pháp khác không được phát hiện chì.

=> Điều trị bệnh trĩ từ cách suy nghĩ

=> Cha mẹ tôi xem thường em vì đã trả quà

Kết quả thử nghiệm thông tin không đồng nhất cũng đã được nâng lên URC “đưa tiền” cho cá nhân 2 Viện để thay đổi kết quả thử nghiệm. Theo Viện kiểm nghiệm an toàn an toàn thực phẩm quốc gia, 2 cá nhân của Viện khẳng định không nhận hối lộ. Thanh tra Bộ Y tế đang làm việc với các cơ quan để xác minh sự việc rõ ràng. Bộ Y tế cũng yêu cầu các hoạt động kiểm tra đẩy nhanh Công ty URC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *